Skip to content

[strona w przygotowaniu]

Doświadczenie naukowe

Tytuł profesora uzyskany w 2006 roku. Więcej

Dziesiątki zadowolonych klientów

Współpraca z małymi i dużymi firmami.

Kreatywność

Autorskie pomysły sprawdzone laboratoryjnie

Dorobek naukowy

145 prac opublikowanych i 200 raportów z prac badawczych, studialnych, ekspertyz, opinii i grantów.

Budownictwo wodne

Transport wodny czy produkcja energii mogą być ekologiczne. Umożliwiamy swobodną migrację ichtiofauny nie zaburzając działania infrastruktury rzecznej. Może interesują Cię inne budownictwo wodne? Elektrownie wodne? Przepławki dla ryb? Stopnie wodne? Jazy? Czy może odwodnienia pól uprawnych?

Najnowsze wieści

Fotografia przedstawiająca elektrownię wodną.
Elektrownia wodna? Tłumaczymy jej działanie w kilku prostych punktach

Czym jest elektrownia wodna? Elektrownia wodna – jeden z najstarszych i najbardziej efektywnyc…

Czym jest ichtiologia?

Nauka o ichtiofaunie tj. rybach.

Przykładowa mała elektrownia wodna

W tym poście opiszemy jak wygląda jedna z ostatnich małych elektrownii wodnych, w projektowanie któr…

Zespół specjalistów

Zgrana drużyna naukowców i praktyków hydroinżynierii.

Marian
Mokwa

ZałożycieL

Profesor emerytowany związany pracą naukową i badawczą z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Wiesław
Wiśniewolski

EKSPERT ICHTIOLOG

Profesor. Kierownik Zakładu Rybactwa Rzecznego IRS. Poświęcony badaniom migracji ryb w aspekcie ich ochrony i restytucji.

Ryszard
Woźniak

EKSPERT DS. HYDROENERGETYKI

Nadzór oraz doradztwo, uprawnienia budowlane w pełnym zakresie projektowym i wykonawczym.

Krzysztof
Tarnawski

SPECJALISTA OCHRONY WÓD

Magister inżynier. Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty udrożnienia i renaturyzacji rzek.

Wybrane realizacje

Przepławka 1

Miasto 1

Detal, szczegół o tej realizacji.

Przepławka 2

Miasto 2

Krótka informacja o tej realizacji.

Przepławka 3

Miasto 3

Kolejna ciekawostka.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie